Functioneren, beoordelen en belonen

Het is van belang dat er in een bedrijf tussen een leidinggevende en werknemer open kan worden gesproken over het functioneren. De wederzijds verwachtingen van elkaar moeten duidelijk zijn. Als dit helder is, kan een leidinggevende een werknemer ook goed beoordelen. En kunnen er ook afspraken worden gemaakt over de beloning.

Systematiek voor gesprekken over functioneren & beoordelen

Is er binnen de onderneming behoefte aan een goed functionerings- en beoordelingssysteem? Wil je inventariseren wat er binnen jouw bedrijf past en waar er behoefte aan is? Of is er interesse in het “nieuwe beoordelen”? Een goede gesprekscyclus kan absoluut leiden tot betere prestaties en (nog) meer motivatie onder jouw medewerkers. Wij kunnen onderzoeken wat past binnen de organisatie en kunnen jou advies geven over een goedlopende gesprekscyclus.

Functiebeschrijvingen

Zijn de functies binnen de organisatie wel op een goede manier beschreven? Weten jouw werknemers wat er precies van hen wordt verwacht? Is het bekend welke taken, verantwoordelijkheden en competenties een werknemer nodig heeft? Goede functiebeschrijvingen zijn de basis voor elke onderneming en schept heldere verwachtingen. Werkassist helpt om de functies in jouw organisatie te beschrijven op een goede, gedegen manier.

Functie-/loongebouw en beloningsbeleid

Een goed functieloongebouw is de basis van een solide personeelsbeleid. Hoe is jouw functieloongebouw ingericht? Zijn de beloningen nog marktconform en concurrerend binnen de branche? En hoe hou je de functieloongebouw met alle in- en externe veranderingen toekomstbestendig? Het belangrijkste voor jou als werkgever is dat de medewerkers altijd kunnen vertrouwen op een actueel en eerlijk functieloongebouw. Staat een (her)ontwerp of actualisatie van het functieloongebouw al op de agenda? Werkassist draagt hier graag aan bij en kan dit voor je doen.

Meer weten over onze diensten?

Dat begrijpen we! Neem gerust contact op met één van onze HR professionals zodat we jouw behoefte meteen in kaart kunnen brengen.

Mijn collega's en ik staan voor altijd voor je klaar!
Robert-Jan Jansen
Directeur