Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop personeel werkt. De meest bekende zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Deze voorwaarden spreek je met elkaar af en laat je vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao en worden ze opgenomen en beschreven in sommige wetten.

CAO en wijziging van arbeidsvoorwaarden

Wil je weten welke cao van toepassing is of wat de wetgeving zegt over bepaalde arbeidsvoorwaarden? Hoe moet je omgaan met wijzigingen? Welke arbeidsvoorwaarden kunnen en moeten werkgevers aanbieden aan werknemers? Werkassist kan hierover adviseren en uitzoeken wat voor jouw bedrijf nodig en mogelijk is. Wij zijn bekend met verschillende sectoren en cao’s en kennen ook de wettelijke richtlijnen.

Overname personeel

Neem je personeel over van een ander bedrijf of gaat er een fusie plaatsvinden? Wat zijn dan de rechten en plichten van de werknemers en van de werkgever op gebied van de arbeidsvoorwaarden? Welke arbeidsvoorwaarden zijn wel of niet toepassing? En hoe kunnen de arbeidsvoorwaarden worden geharmoniseerd? Werkassist kan u adviseren waar u aan moet voldoen en kan dit proces begeleiden op HR gebied. Wij weten wat hierbij komt kijken en kunnen in gesprek gaan met het personeel over de (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden.

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en er zijn vaak veel vragen over. Wat gebeurt er met het pensioen van werknemers bij wijzigingen in het dienstverband, zoals deeltijdwerk, demotie, verlof, ontslag of arbeidsongeschiktheid? Heb je of hebben jouw werknemers vragen over het pensioen? Of wil je de pensioenregeling eens onder de loep nemen? Werkassist kan al jouw vragen beantwoorden en je adviseren over jouw pensioenregeling. Indien nodig kunnen wij ook externe adviseurs inschakelen om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Medezeggenschap

Heb je een vraag over de medezeggenschap in jouw bedrijf? Is er ondersteuning nodig bij het opzetten en trainen van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Of wil je meer weten over de Wet op de Ondernemingsraad (WOR)? Werkassist heeft ruime ervaring met het opzetten en trainen van medezeggenschap in jouw bedrijf. Een goede medezeggenschap zorgt namelijk voor een breder draagvlak en rust in de organisatie.

Opstellen personeelshandboek

Wil je graag arbeidsvoorwaarden, regels en afspraken in één document bundelen? Bijvoorbeeld regels omtrent het ziekteverzuim, gebruik van het internet, bedrijfskleding of (on)gewenst gedrag? Misschien is het dan een idee om een bruikbaar personeelshandboek op te stellen. Werkassist helpt bij het opstellen of actualiseren van een helder en compleet personeelshandboek (of onderdelen daarvan).

Meer weten over onze diensten?

Dat begrijpen we! Neem gerust contact op met één van onze HR professionals zodat we jouw behoefte meteen in kaart kunnen brengen.

Mijn collega's en ik staan voor altijd voor je klaar!
Robert-Jan Jansen
Directeur