Arbo -en verzuimbegeleiding

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat jouw werknemers gezond en veilig kunnen werken. Een goed arbobeleid is daarom van groot belang. Werkgevers worden daarnaast in toenemende mate verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding van (langdurig) zieke werknemers. Als je écht grip hebt op het (langdurig) verzuim, heb je ook grip op de kosten. Wij bieden verschillende diensten op het gebied van arbo & verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding & casemanagement

Ben je op zoek naar een goede arbodienstverlener? Is er een grondige en persoonlijke verzuimbegeleiding nodig binnen de organisatie? En is er behoefte aan een casemanager die veel kennis heeft van verzuim en taken van een bedrijfsarts kan overnemen? Onze collega’s van Werkverzuim bieden dit aan en helpen ziekteverzuim omlaag te brengen. Meer weten? Ga dan naar de website van Werkverzuim.

Arbobeleids- en jaarplan

Heb je hulp en advies nodig bij het opstellen van een arbobeleidsplan? Wat komt er allemaal kijken bij een arbo jaarplan? Waar moet een arbobeleidsplan of -jaarplan allemaal aan voldoen? Werkassist, in samenwerking met Werkverzuim, heeft veel kennis en ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden en beleid. Wij weten de wettelijke kaders en richtlijnen, en kunnen je ondersteunen bij het opstellen van beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Als werkgever (met meer dan 25 werknemers in dienst) ben je verplicht om een RI&E te maken. Hierin staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor jouw werknemers. In een plan van aanpak moet worden aangegeven hoe deze risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer. Geen ervaring hiermee? Of heb je iemand nodig die een RI&E voor de organisatie gaat uitvoeren? Werkassist neemt graag deze rol en taak op zich. Wij weten wat er vanuit de wetgeving nodig is om tot een goede RI&E te komen.

Bedrijfshulpverlening (BHV) en inzet preventiemedewerker

Hoe moet de BHV in de onderneming worden georganiseerd? Waar moet bedrijfshulpverlening aan voldoen? Hoe kan je een preventiemedewerker goed inzetten in het bedrijf? Wat zegt de wetgeving? Werkassist kan helpen om de BHV en het preventiewerk goed te organiseren. Wij kennen de spelregels en weten je te vertellen wat het nut is van bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker.

Meer weten over onze diensten?

Dat begrijpen we! Neem gerust contact op met één van onze HR professionals zodat we jouw behoefte meteen in kaart kunnen brengen.

Mijn collega's en ik staan voor altijd voor je klaar!
Robert-Jan Jansen
Directeur