HR Scan

Regelmatig hebben ondernemers vragen over de status van hun eigen HR. Welke problemen en vraagstukken spelen er op HR gebied bij mijn bedrijf? En waar liggen verbeterpunten? Met behulp van een HR scan kunnen wij deze verbeterpunten in kaart brengen. 

Doel HR Scan

Het uiteindelijke doel van deze scan is te bepalen welke thema’s van het HR beleid (verder) ontwikkeld kunnen worden en welke acties de onderneming moet inzetten om te voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving. Wat is goed geregeld, en wat zou beter kunnen? Door een HR-scan af te laten nemen, wordt in kaart gebracht wat er binnen jouw bedrijf op HR gebied speelt dat aandacht verdient. Denk daarbij aan de volgende thema’s: missie, visie & strategie, regelingen & procedures, arbeidsvoorwaarden, opleiding & ontwikkeling van medewerkers, arbo & verzuim, medezeggenschap, personeelsadministratie, functies & verantwoordelijkheden, functioneren & beoordelen, werving & selectie van nieuwe medewerkers.

De HR-scan is een adviesrapportage en uiteindelijk is het aan de organisatie om beslissingen te nemen ten aanzien van welke punten daadwerkelijk opgepakt kunnen worden.

Werkwijze HR Scan

Stap 1: als bedrijf neem je contact op met Werkassist. Je hebt immers een vraagstuk of probleem op HR of personeelsgebied. Samen met Werkassist wil je graag een HR scan laten uitvoeren. Indien gewenst of nodig komt er iemand van Werkassist langs om de behoefte en wensen in kaart te brengen.

Stap 2: Een HR consultant van Werkassist komt langs om de HR scan uit te voeren. De HR consultant zal een interview afnemen met de directeur, bedrijfsleider en/of HR medewerker. Op basis van een vragenlijst zullen diverse HR thema’s en onderwerpen worden besproken.

Stap 3: Naar aanleiding van het interview stelt de HR consultant een adviesrapportage op. In deze rapportage wordt aandacht gegeven aan de huidige en gewenste situatie per HR thema. Tevens wordt er een actieplan opgesteld om met de onderwerpen aan de slag te gaan.

Stap 4: De HR consultant komt langs bij het bedrijf en de adviesrapportage wordt besproken met de directie, management en/of HR medewerker. Er wordt direct ook besproken hoe het actieplan kan worden uitgevoerd, en wat daarvoor nodig is vanuit Werkassist. Het is aan de organisatie om te beslissen welke punten opgepakt moeten worden.

Stap 5: Het plan wordt gefaseerd geïmplementeerd. Afhankelijk van de wens en de behoefte wordt er gewerkt met een tijdspad en ureninzet per week.

Kosten HR Scan

De HR scan kost € 695,- (ex. BTW). Hiertegenover staat:

  • Uitgebreid interview met HR Consultant (+/- 1,5 – 2 uur);
  • Adviesrapportage op maat met plan van aanpak – toegespitst op jouw onderneming;
  • Persoonlijke uitleg en presentatie van adviesrapportage door HR consultant (1,5 uur);
  • Een betrouwbare en duurzame HR partner voor jouw bedrijf om opvolging te geven aan het actieplan (apart voorstel en offerte).

Behoefte aan een HR Scan?

Dat begrijpen we! Neem gerust contact op met één van onze HR professionals zodat we jouw behoefte meteen in kaart kunnen brengen.

Mijn collega's en ik staan voor altijd voor je klaar!
Robert-Jan Jansen
Directeur