Medewerkers scan

Hoe tevreden zijn mijn medewerkers over hun functie, hun ontwikkelmogelijkheden, de werkdruk, hun leidinggevende, de bedrijfscultuur, hun salaris en arbeidsvoorwaarden en hun arbeidsomstandigheden? Deze vragen worden beantwoord met behulp van een medewerkers scan.

Doel medewerkers scan

Het uiteindelijke doel van deze medewerkers scan is te bepalen hoe betrokken en tevreden jouw medewerkers zijn en welke thema’s van het HR beleid (verder) ontwikkeld kunnen of moeten worden. Naar aanleiding van de conclusies per onderwerp, wordt er advies gegeven en wordt er een actieplan voorgesteld.

De medewerkers scan is een adviesrapportage en uiteindelijk is het aan de organisatie om beslissingen te nemen ten aanzien van welke punten daadwerkelijk opgepakt kunnen worden.

Werkwijze medewerkers scan

Stap 1: als bedrijf neem je contact op met Werkassist. Je bent namelijk benieuwd naar de betrokkenheid en tevredenheid van jouw medewerkers. Je zou graag Werkassist willen inzetten om deze betrokkenheid en tevredenheid te peilen binnen jouw onderneming. Samen met Werkassist wil je graag een medewerkers scan laten uitvoeren en bepaal je hoe je dit gaan doen.

Stap 2: Een HR consultant van Werkassist komt langs om de medewerkers scan uit te voeren. De HR Consultant zal interviews afnemen met jouw medewerkers. Deze interviews zijn anoniem. Op basis van een vragenlijst (die we samen opstellen) zullen diverse HR thema’s en onderwerpen worden besproken. Een interview per medewerker zal ongeveer 1 uur duren. Afhankelijk van het aantal medewerkers, zullen er mogelijk meerdere interviewdagen ingepland moeten worden.

Stap 3: Nadat alle interviews hebben plaatsgevonden, stelt de HR consultant een adviesrapportage op. In deze rapportage wordt aandacht gegeven aan per HR thema en onderwerp. Tevens wordt er een actieplan opgesteld om met de onderwerpen aan de slag te gaan.

Stap 4: De HR consultant komt langs bij het bedrijf en de adviesrapportage wordt besproken met de Directie, Management en/of HR medewerker. Indien gewenst kunnen de resultaten ook in een presentatie worden gedeeld aan het hele bedrijf. Er wordt direct ook besproken hoe het actieplan kan worden uitgevoerd, en wat daarvoor nodig is vanuit Werkassist. Het is aan de organisatie om te besluiten welke punten opgepakt moeten worden.

Stap 5: Het plan wordt gefaseerd geïmplementeerd. Afhankelijk van de wens en de behoefte wordt er gewerkt met een tijdspad en ureninzet per week.

Kosten medewerkers scan

De medewerkers scan kost € 595,- (ex. BTW) + € 80,- per geïnterviewde medewerker. Hier tegenover staat:

  • Opstellen van een op maat gemaakte vragenlijst (inclusief afstemming);
  • Interviews per medewerker waarbij diverse HR onderwerpen en thema’s worden besproken;
  • Adviesrapportage op maat met plan van aanpak – toegespitst op jouw onderneming;
  • Persoonlijke uitleg en presentatie van adviesrapportage door HR consultant (1,5 uur);
  • Een betrouwbare en duurzame HR partner voor jouw bedrijf om opvolging te geven aan het actieplan (apart voorstel en offerte).

Ook een medewerkers scan laten uitvoeren?

Dat begrijpen we! Neem gerust contact op met één van onze HR professionals zodat we jouw behoefte meteen in kaart kunnen brengen.

Mijn collega's en ik staan voor altijd voor je klaar!
Robert-Jan Jansen
Directeur