Ontslag, disfunctioneren en reorganisatie

Er komt een hoop kijken bij ontslagprocedures, disfunctioneren of reorganisaties. Het is niet eenvoudig, maar met de juiste expertise kunnen onduidelijkheden, onnodige conflicten en kosten worden voorkomen.

Disfunctioneren en dossiervorming

Voldoet een werknemer niet aan de eisen die bij de functie horen? Is er sprake van disfunctioneren? In dit geval is het belangrijk om duidelijk de wederzijdse verwachtingen met deze werknemer te bespreken. Als werkgever bied je deze medewerker een verbetertraject aan. Tijdens dit traject is dossieropbouw essentieel om het verbeterproces te monitoren. Wanneer het verbetertraject tot goed functioneren leidt, is het doel bereikt. Wanneer onvoldoende verbetering uitblijft, moet je als werkgever in het belang van de organisatie én medewerker stappen zetten. Werkassist geeft graag advies over de juiste acties in iedere fase van het disfunctioneren en bij dossieropbouw.

Ontslag en arbeidsconflicten

Hoe bepaal je de juiste ontslagroute in een specifieke situatie met een werknemer (UWV, kantonrechter, vaststellingsovereenkomst)? Wat moet je doen als er een verstoorde arbeidsrelatie of arbeidsconflict is ontstaan met een werknemer? Wie gaat de ontslagprocedure zorgvuldig begeleiden? Werkassist kan als onafhankelijke partij adviseren bij ontslag of arbeidsconflicten. Wij kunnen de gesprekken begeleiden, je helpen met een ontslagprocedure of komen tot een schriftelijke overeenstemming.

Reorganisatie en sociaal plan

Wil je jouw bedrijf gaan herstructureren of reorganiseren? Betekent dit dat er mogelijk meerdere werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen ontslagen moeten worden? Heb je hulp nodig bij het opstellen van een sociaal plan of bij een geplande reorganisatie? Werkassist kan het reorganisatietraject begeleiden en je adviseren bij het opstellen van een sociaal plan. Wij adviseren over de mogelijkheden en bieden ondersteuning bij het maken van keuzes en onderhandelingen. Indien gewenst, nemen wij de regie (deels) over. Ook helpen wij met het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV.

Outplacement

Heb je afscheid genomen van een werknemer middels een beëindiging met wederzijds goedvinden? Wil je deze werknemer de mogelijkheid geven om begeleiding en ondersteuning te krijgen bij het vinden van een nieuwe baan? Werkassist kan een outplacementtraject aanbieden en een oud-werknemer begeleiden naar ander, passend werk. Gedurende een vastgestelde periode wordt de werknemer intensief begeleid bij een eventuele heroriëntatie, een verkenning van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en in het sollicitatieproces. Werkassist biedt hierbij expertise en maatwerk!

Meer weten over onze diensten?

Dat begrijpen we! Neem gerust contact op met één van onze HR professionals zodat we jouw behoefte meteen in kaart kunnen brengen.

Mijn collega's en ik staan voor altijd voor je klaar!
Robert-Jan Jansen
Directeur