DISC analyse

Het maken van een DISC-analyse resulteert in het persoonlijke stijl (DISC) gedragsprofiel. Dit profiel beschrijft wat iemand van nature wel of niet zal doen en hoe iemand bepaalde situaties bij voorkeur aanpakt.

Zo laat het profiel zien hoe iemand communiceert. Dit kan heel direct of juist indirect en voorzichtig. DISC laat ook zien waarom sommige medewerkers weerstand hebben tegen veranderingen terwijl anderen dat juist opzoeken, waarom bepaalde medewerkers de leiding nemen en waarom anderen liever volgen. Ook laat DISC zien waarom sommige mensen heel flexibel zijn en anderen juist hechten aan regels en procedures.

Wat beschrijft het DISC-model?

DISC beschrijft onze gewoontes / ons temperament en verklaart hoe wij onze omgeving waarnemen en hoe we daarop reageren. Om iemands persoonlijke stijl te bepalen wordt een analyse gemaakt langs twee assen.

Op de horizontale as wordt onderscheid gemaakt tussen indirect en direct gedrag. En op de verticale as tussen taakgerichtheid en mensgerichtheid gedrag. Combineer je beide assen dan krijg je de 4 basis temperamenten van het DISC-model: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus, ieder met zijn eigen mix van kleuren. Want ieder mens is uniek en niemand is dus alleen maar dominant (rood) of stabiel (groen).

Indirect gedrag is geen synoniem voor passiviteit of traagheid maar zegt iets over hoe iemand iets binnen laat komen. Indirecte mensen tonen introvert gedrag, zoeken naar zekerheid en hebben informatie nodig voor ze op gang komen. Als ze eenmaal op gang zijn kunnen ze hard werken. Directe mensen tonen extravert gedrag. Zij komen snel op gang en hebben weinig nodig om ergens een mening over te vormen.

Iemand die taakgericht is handelt rationeel en richt zich op dingen doen en resultaten behalen. Woorden die bij deze mensen passen zijn; logisch, analytisch, formeel, objectief en correct. Iemand die mensgericht of relatiegericht is, handelt vanuit het voelen. Hij of zij is gericht op het bouwen van relaties en neemt besluiten op basis van emoties en gevoelens. Woorden die bij deze mensen passen zijn persoonlijk, informeel, conflict mijdend en meelevend.

Wat beschrijft het DISC-profiel?

Het DISC-profiel beschrijft iemands natuurlijke gedragsstijl, en geeft een beeld van de gewenste gedragsstijl van een persoon. Zijn de omstandigheden gunstig, dan laat iemand heel bewust gewenst gedrag zien. Hij of zij past zich aan naar de omstandigheden. Zijn omstandigheden voor iemand minder gunstig (bijvoorbeeld door werkdruk) dan komt onbewust het natuurlijke gedrag naar boven.

Wat levert een DISC-analyse op?

Het invullen van een DISC-analyse resulteert in zelfkennis en draagt bij aan inzicht in en begrip voor anderen. DISC geeft de invullers tips om te komen tot effectieve communicatie en betere samenwerking. Wat we zien is dat mensen vanuit zelfkennis tot bloei komen, met meer plezier naar het werk gaan en daardoor meer bereiken.

Als het verschil tussen het natuurlijke gedrag en het gewenste gedrag te groot is dan is de kans groot dat iemands drijfveren en talenten niet maximaal benut worden en dat stress of een burn-out op de loer liggen. DISC geeft handvatten om dat te voorkomen.

Hoe kan DISC binnen organisaties ingezet worden?

Wat de uitkomst van de DISC-analyse ook mag zijn, er is nooit een “goed” of “fout”. Iedereen is anders en iedereen heeft kwaliteiten die nodig zijn om uw organisatie te laten groeien. De juiste mix van gedragsstijlen in het totaal maakt het verschil.

Een DISC-analyse is makkelijk toe te passen in uw hr-strategie, in het samenstellen van (project)teams of als praktisch hulpmiddel bij individuele- of team- coaching. DISC geeft u houvast om de samenwerking en communicatie binnen uw organisatie te verbeteren. Ook helpt DISC bij het selecteren van de juiste mix van personen die voor uw organisatie gaan werken.

Meer weten over onze diensten?

Dat begrijpen we! Neem gerust contact op met één van onze HR professionals zodat we jouw behoefte meteen in kaart kunnen brengen.

Mijn collega's en ik staan voor altijd voor je klaar!
Robert-Jan Jansen
Directeur