Organisaties pleiten voor meer thuiswerken

Thuiswerken gaat vermoedelijk een steeds belangrijkere rol spelen voor organisaties. De roep om enkele dagen in de werkweek meer thuis te gaan werken wordt luider. Voor de coronacrisis waren organisaties over het algemeen nog een stuk kritischer. Volgens onderzoek van recruitmentbureau Robert Walters 82% van de huidige organisaties thuiswerken willen opnemen in de arbeidsvoorwaarden. 

Gevolgen van de toename van het thuiswerken

Doordat werknemers al langere tijd aangeven dat ze thuiswerken fijn vinden, geeft dit bij managers en leidinggevenden stof tot nadenken.  Uit eerder onderzoek blijkt dat thuiswerken ook productief kan, waar eerder nog gedacht werd dat dit niet altijd het geval is. Uit cijfers van bovenstaand onderzoek blijkt dat:

  • 62% van de thuiswerkende werknemers lekkerder in zijn/haar vel zit.
  • 88% van de thuiswerkende werknemers ook na de coronacrisis thuis wilt blijven werken.

Dit betekent dat leidinggevenden en managers er goed aan doen om te kijken naar andere mogelijkheden om werknemers aan te kunnen sturen. Dit is noodzakelijk omdat de fysieke bezetting op kantoor minder zal zijn.

Communicatie en infrastructuur

Naast het management, moeten ook de communicatiemiddelen en de infrastructuur op orde zijn als er meer thuis gewerkt wordt. Er zal geïnvesteerd moeten worden in goede online software, cloudservices en faciliteiten voor het beeldbellen. Ook moet aandacht besteed worden aan digitale veiligheid en het maken van afspraken over het inplannen van digitale vergaderingen. Kortom, bespreek met het complete team hoe er efficiënt vanuit huis gewerkt kan worden.

Een thuiswerk reglement

Een laatste tip is om te zorgen dat er een thuiswerk reglement opgenomen wordt in het personeelshandboek van de organisatie. Op deze manier zijn de afspraken in dit reglement gemakkelijk in te zien voor al het personeel. Werkassist kan u hierbij helpen om van thuiswerken een echt succes te maken. Neem contact op met ons als u hierover meer wilt weten.