Wet WAB communiceren

Wet-WAB-communiceren

Vanaf 1 januari 2020 is de wet WAB in werking getreden. Grofweg betekent dit dat een vast dienstverband goedkoper wordt en tijdelijk dienstverband duurder. Maar wat zijn nou zaken waar u rekening mee moet houden? Het meest belangrijke is een duidelijke en transparante communicatie naar uw personeel toe.

Als het jaar 2020 passeert, gaan er wat belangrijke hr-zaken veranderen. Ten eerste worden de premies voor tijdelijk personeel wat verhoogt, wat neerkomt op ongeveer 5% meer dan voor vast personeel. Ten tweede worden de regels bij ontslag wat veranderd. De voorwaarden voor ontslag worden wat “losser” en de uitbetaling van de transitievergoeding na ontslag wordt aangepast. Lees dit artikel over de wet WAB om meer te weten over wat er allemaal verandert.

Communicatie naar uw personeel

Het is belangrijk om transparant naar uw personeel te zijn, zeker als er contractuele zaken veranderen. U kunt aan de volgende zaken denken:

  • Update uw loonadministratie. Wees op tijd (voor januari 2020) met het verwerken van de juiste werkgeverslasten over de lonen die uitbetaald moeten worden. Ga daarom na welke verloningen u dankzij WAB in 2020 aan moet passen.
  • Herzie uw salarisstrookjes. Met de WAB, is transparantie een stuk belangrijker geworden. Op het loonstrookje van uw personeel moet zichtbaar zijn welk soort contract de medewerker in kwestie heeft. Geef aan of het een vast-, tijdelijk- of oproepcontract betreft. Is de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgelegd? Ook dat moet vermeld worden op het loonstrookje. Al deze factoren zijn namelijk bepalend voor de hoogte van de WW-premies.

Wilt u meer weten over wat de WAB voor uw organisatie betekent? Of heeft u advies nodig in hoe u uw hr-afdeling hierop moet voorbereiden? Neem dan contact op met Werkassist via 085 489 58 79 of mail naar info@werkassist.nl. Lees ook meer informatie over onze hr-dienstverlening