Wetswijziging HR: de belangrijkste punten

Veranderingen-voor-HR-en-salaris-per-1-juli-2020

Jaarlijks worden er een aantal wetswijzigingen op het gebied van HR aangekondigd. De meest recente dateren van 1 juli 2020. Doordat de vakantieperiode bijna voorbij is, zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij, zodat u het nieuwe seizoen goed voorbereid van start kunt gaan.

Wat verandert er?

De volgende zaken zijn per 1 juli 2020 gewijzigd: 

  • Werknemers van wie de partner is bevallen, kunnen per 1 juli aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV. 
  • De transitievergoeding is per 1 juli vaker te verlagen. Werkgevers mogen ook de kosten voor activiteiten gericht op het verbreden van de inzetbaarheid van de werknemer binnen de eigen organisatie, in mindering brengen op de transitievergoeding. 
  • Het wettelijk minimumloon stijgt met 1,6%. Werkgevers betalen in de tweede helft van 2020 minimaal € 1.680 bruto per maand aan werknemers van 21 jaar en ouder.
  • De resterende wettelijke vakantiedagen van 2019 vervallen per 1 juli. Die vervaldatum geldt alleen als de werkgever de werknemer hierover goed en duidelijk heeft geïnformeerd. 
  • Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren is op 1 juli gestart en loopt tot en met 16 september. Werkgevers konden onder voorwaarden al eerder een voorschot aanvragen. 
  • Voor individuele mkb’ers opent het tweede aanvraagtijdvak voor de SLIM subsidie op 1 september 2020. 
  • De Barometer Culturele Diversiteit is vanaf 1 juli 2020 te gebruiken voor werkgevers die zich willen richten op meer diversiteit op de werkvloer. Voor meer informatie over BCD, zie de website van Rijksoverheid

Aandachtspunten voor werkgevers

  • Het kabinet heeft de NOW met 4 maanden verlengd en daarbij een aantal zaken gewijzigd. Werkgevers kunnen vanaf 6 juli een subsidieaanvraag indienen voor het tweede tijdvak. 
  • Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om met terugwerkende kracht compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen. Het gaat om transitievergoedingen die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op en wij gaan graag het gesprek met u aan.