Het scholingsbudget STAP

Artikel-NL-Leert-Door

Vanaf 1 maart 2022 wordt door het demissionair kabinet een bedrag van 900 miljoen euro vrijgemaakt voor het zogeheten STAP scholingsbudget. Doel van dit budget is om zo veel mogelijk mensen, die onderdeel uitmaken van de beroepsbevolking, toegang te bieden tot passende opleiding en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.

Reden van het scholingsbudget STAP

Rijksoverheid streeft naar een sterkere positie van zowel werkenden als werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Hiervoor is scholing essentieel. De overheid wil dat mensen zich tijdens hun loopbaan nóg beter kunnen door ontwikkelen. Dit kan door middel van een cursus, opleiding of training. Hierdoor groeit de kans op baanbehoud, of op het vinden van een nieuwe baan.

Een andere reden voor de invoering van het scholingsbudget STAP is het feit dat veel mensen weinig gebruikt maakten van de fiscale aftrek scholingskosten. Met het STAP-budget hoopt de overheid dat vooral werkzoekenden, flexwerkers en werkenden sneller kiezen voor een opleiding of ander ontwikkeltraject. De fiscale aftrek van scholingskosten wordt dus per 1 maart 2022 vervangen door het STAP-budget.

Het aanvragen van het budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkzoekenden en werknemers / zzp’ers het scholingsbudget STAP aanvragen bij het UWV. Dit kan maximaal 1 keer per jaar en de aanvraag wordt altijd eerst doorlopen en goedgekeurd. Het maximale budget per opleiding bedraagt € 1000,-. Dit bedrag betaalt het UWV aan de opleider. Mocht de opleiding of cursus hoger uitvallen dan dit bedrag, dan zijn de overige kosten voor diegene die gebruik wilt maken van de opleidingsmogelijkheden.

Voor meer informatie over STAP, verwijzen wij u graag door naar de website van Rijksoverheid. Voor relevante updates over het budget, verwijzen wij u graag naar deze pagina. U kunt uw vragen uiteraard ook stellen aan het team van Werkassist door uw vraag naar ons te mailen via info@werkassist.nl.  

Lees ook: