Seksuele intimidatie op de werkvloer

Blog_seksuele-intimidatie-op-de-werkvloer

Het is vandaag de dag nog steeds een groot probleem op de werkvloer. Seksuele intimidatie komt onder werknemers nog veelvuldig voor. Slachtoffers weten zich in veel situaties weinig raad om hierover melding te maken.

Uit een recent onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijken de volgende cijfers:

  • In de afgelopen tien jaar heeft 16% van de Nederlandse werknemers te maken gehad met een vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer.
  • Vrouwen zijn twee keer zo vaak slachtoffer dan mannen.
  • 57% van de seksuele intimidatie is afkomstig van een directe collega, 22% van een leidinggevende en 35% van een externe contactpersoon (klant, cliënt of andere derde).
  • 78% van de intimidatie is verbaal (gesproken of geschreven) tegen 48% non-verbaal (gebaren). 30% bleek fysieke seksuele intimidatie te zijn.

Wat kunnen slachtoffers van seksuele intimidatie doen?

Uit bovenstaand onderzoek bleek ook dat slachtoffers het lastig vinden om de situatie kenbaar te maken bij een leidinggevende of vertrouweling. Er zijn verschillende personen of instanties om seksuele intimidatie te melden. Vaak weten slachtoffers dit niet of nauwelijks. Ook bestaat het probleem van onderschatting. Indirect denken slachtoffers dat het wel meevalt, terwijl deze vorm van intimidatie kan leiden tot minder productiviteit op het werk. Uiteindelijk kan het ook leiden tot (langdurig) verzuim.

Toch is het altijd aan te raden om een melding te maken. Dit kan gedaan worden bij:

  • Verantwoordelijken binnen de organisatie zoals een leidinggevende, iemand van personeelszaken / HR of iemand van de ondernemingsraad (mits deze er is);
  • Een onafhankelijke vertrouwenspersoon dat verbonden is aan de betreffende organisatie. Deze personen bieden niet alleen een luisterend oor, maar kunnen slachtoffers ook doorverwijzen naar een professionele hulpverlener;
  • Juridische instanties zoals een advocaat arbeidsrechten of een juridisch meldingsplatform als Het Juridisch Loket;
  • Het Centrum Seksueel Geweld, voor professionele hulp na seksuele intimidate (op de werkvloer);
  • Een bedrijfsarts of een huisarts. Deze professionals kunnen een slachtoffer ook doorverwijzen naar een specialistische hulpverlener;
  • Een vakbond.

Het is in ieder geval raadzaam om als werkgever u goed te verdiepen in het thema ongewenst gedrag op de werkvloer. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Heeft u verder vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Werkassist via 0297 820 879 of stuur een mail naar info@werkassist.nl

Lees ook:

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn