De wet betaald ouderschapsverlof

Partner-verlof_800x600px

Vanaf 2 augustus 2022 gaat er voor werknemers met kinderen van maximaal 1 jaar oud een belangrijke wijziging plaatsvinden. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt dan namelijk in werking. Via deze wet wordt het voor werknemers, zowel vrouwen als mannen, mogelijk om de eerste negen weken van het ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen.

Ouderschapsverlof, hoe zit het ook alweer

Per kind mag een werknemer ouderschapsverlof ontvangen dat gelijk staat aan maximaal 26 keer de arbeidsduur per week. Dus stel dat u 40 uur per week werkt, dan ontvangt u maximaal 1040 uur ouderschapsverlof. U kunt dit verlof opnemen voor ieder kind tot 8 jaar. Werknemers dienen zelf ouderschapsverlof aan te vragen bij hun werkgever (wel minimaal 2 maanden van tevoren). In de meeste gevallen is dit ouderschapsverlof onbetaald, maar daar komt straks dus verandering in. Voor meer gedetailleerde informatie, verwijzen wij u graag naar de website van Rijksoverheid.

Regels en voorwaarden nieuwe wet

Zoals bij ieder recht voor werknemers, moet er rekening gehouden worden met een aantal voorwaarden. Deze hebben we hieronder opgesomd:

  • het betaalde verlof moet in het eerste jaar na de geboorte opgenomen worden door de werknemer;
  • werkgevers mogen een aanvraag voor ouderschapsverlof niet weigeren, maar mogen wel samen met de werknemer instemmen in de verspreiding van de verlofuren;
  • werknemers die een kind een jaar voor de ingang van de Wet betaald ouderschapsverlof hebben gekregen, hebben geen recht op dit verlof. 

Verwacht wordt dat de overheid de hoogte van het uitgekeerd verlof naar 70% van het dagloon wilt brengen (en dus maximaal 70% van het maximumdagloon). Aan de mogelijkheden voor dit plan wordt momenteel gewerkt.

Vragen over dit onderwerp?

Laat het Werkassist weten door contact met ons op te nemen.

Lees ook:

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn