Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag

Blog_seksuele-intimidatie-op-de-werkvloer

In een eerder artikel van ons bespraken we welke mogelijkheden slachtoffers van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag hebben om hiervan melding te maken. Maar uiteraard kunnen werkgevers van tevoren al een hoop doen om voor iedere werknemer een veilige werkomgeving te creëren. Centraal hierin staat een beleid tegen grensoverschrijdend gedrag.

Verplichting vanuit de wet

Werkgevers hebben de plicht om hun werknemers te beschermen tegen onveilige fysieke arbeidsomstandigheden, maar ook tegen psychosociale arbeidsbelasting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Alle specifieke verplichtingen die dergelijke grensoverschrijdende gedrag moeten voorkomen, staan in de Arbowet. Dat betekent dat, hoe groot een organisatie ook is, iedere werkgever expliciet zorg moet dragen voor een veilige en zorgzame werksfeer.

Werkgevers met meer dan 25 werknemers in dienst moeten met behulp van een RI&E in kaart brengen hoe groot de risico op grensoverschrijdend gedrag is binnen de organisatie. 

Gedragscode

Eén van de belangrijkste maatregelen die werkgevers ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag kunnen opstellen, is een gedragscode voor de organisatie. Hierin staat duidelijk beschreven welk gedrag op de werkvloer acceptabel is, en welk gedrag juist niet. Een werkgever zet hiermee duidelijk op papier welk gedrag van de werknemer gewenst is. Maar nog belangrijker is een duidelijke specificatie van ongewenst gedrag.

Een werkgever dient een gedragscode niet alleen te hebben, maar ook transparant te maken. Deel hem met alle werknemers van alle lagen binnen de organisatie. Sommige organisaties vragen zelfs om een ondertekening van de gedragscode. Dergelijk beleid en deze gedragscode kan bijvoorbeeld opgenomen worden in een personeelshandboek of bedrijfsreglement. 

Vertrouwenspersoon

Veel slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag vinden het moeilijk of vervelend om erover melding te maken. Een vertrouwenspersoon dat aan de organisatie verbonden is kan dan een goede oplossing zijn. Het voordeel is dat werknemers zich wat vrijer en ongedwongen voelen als ze het gesprek aangaan met een vertrouwenspersoon. Een werkgever kan een vertrouwenspersoon in dienst nemen, of gebruik maken van de diensten van een extern. 

Mocht u meer willen weten over de inzet van een vertrouwenspersoon, lees dan meer informatie hierover op de website van Werkverzuim. Heeft u advies nodig bij het opstellen van een gedragscode of beleid omtrent ongewenst gedrag? Neem dan contact op met Werkassist. 

Vragen over dit onderwerp?

Laat het Werkassist weten door contact met ons op te nemen.

Lees ook:

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn